MALDA ŠVČ. SAKRAMENTO APLANKYMUI

Nuolankiai parpuolęs ant kelių, savo siela susivienijęs su žemės tikinčiaisiais ir dangaus šventaisiais, garbinu Tave, Jėzau, tikrąjį Dievą ir Žmogų, čia esantį šventojoje Eucharistijoje. Iš sielos gelmių dėkodamas už tokią geradarybę, aš visa širdimi myliu Tave, Jėzau, be galo tobulą ir be galo vertą meilės. Suteik man malonę niekuomet ir jokiu būdu Tavęs neįžeisti, kad atgaivintas šiuo žemišku eucharistiniu Tavo buvimu, kartu su Marija pelnyčiau pasiekti Tavo amžinąjį ir palaimingąjį buvimą danguje. Amen.