MALDA MERGELEI MARIJAI

Sveika, meilingoji gailestingumo Motina, sveika, geriausia atleidžianti guodėja Marija, kas gali Tavęs nemylėti? Tu esi šviesa dvejonėse, paguoda skausmuose, prieglobstis pavojuose ir pagundose. Po Tavojo Viengimio Tu esi tikriausias išganymas, todėl šventieji myli Tave, Valdove! Meldžiu, palenk savo gerumo ausis į šio Tavo tarno, šio vargano nusidėjėlio maldas ir Tavo šventumo spinduliais išsklaidyk mano ydų tamsybes, kad Tau patikčiau.