Malda į Viešpaties Jėzaus peties žaizdą

Mylimiausias mano Jėzau, nuolankusis Dievo Avinėli! Aš, būdamas nusidėjėlis, nusižeminęs garbinu Tavo šventąją peties žaizdą, kuri Tau buvo iš visų žaizdų skaudžiausia, nes ant šio šventojo peties Tu nešei sunkų kryžių. Garbinu Tave ir dėkoju už šią iškentėtą skaudžiausią žaizdą.

Nuolankiai maldauju Tave, per šią iškentėtą skaudžiausią žaizdą ir per Tavo be galo sunkų kryžiaus nešimą pasigailėk manęs, nusidėjėlio, ir atleisk man nuodėmes. Suteik man malonę eiti kruvinomis Tavo pėdomis ir nuvesk mane pas save, į amžinąją laimę danguje. Amen.