ŠV. VINCENTO FERERO MALDA PRAŠANT GEROS MIRTIES

Viešpatie Jėzau Kristau, Tu nenori, kad kas nors pražūtų. Tau visuomet meldžiamės, turėdami pasigailėjimo viltį, nes savo šventomis ir palaimintomis lūpomis esi pasakęs: „Ko tik prašysite dėl mano vardo, aš padarysiu“ (Jn 14, 13). Prašau Tavęs, Viešpatie, dėl Tavo šventojo vardo, kad artėjant mano mirčiai išlaikytum man visus jutimus ir galėjimą kalbėti, stiprų gailestį dėl mano nuodėmių ir tobulą meilę, kad tyra širdimi galėčiau Tau tarti: „Į Tavo rankas, Viešpatie, atiduodu savo dvasią, atpirkai mane, tiesos Dieve, Tu esi palaimintas per amžių amžius“. Amen.