MALDA GERAI MIRČIAI IŠPRAŠYTI

Marija, be dėmės pradėtoji, melski už mus, bėgančius pas Tave! Nusidėjėlių Globėja, mirštančiųjų Motina, neapleisk mūsų iškeliavimo valandą, bet duok mums tobulą gailestį, nuoširdžią atgailą ir mūsų nuodėmių atleidimą, padėk vertai priimti šventąjį Viatiką ir sustiprinimą Paskutinio patepimo sakramentu, kad galėtume saugiai stoti priešais teisingo, bet gailestingo Teisėjo, mūsų Dievo ir Atpirkėjo sostą. Amen.