KUNIGO MALDA Į ŠV. APAŠTALĄ JONĄ

Mes džiaugiamės kartu su tavimi, šventasis Jonai, kuris dėl ypatingos meilės privilegijos buvai Kristaus Jėzaus labiau pagerbtas nei kiti mokiniai – tu buvai vertas glaustis prie jo krūtinės per vakarienę, tau jis mirdamas patikėjo savo Motiną. Žinome, jog tai pelnei dėl ypatingos skaistumo dovanos – buvai nekaltas, kai tave išsirinko Viešpats, pasilikai nekaltas ir per amžius. Tu Evangelijos sroves gėrei tiesiai iš Viešpaties krūtinės šaltinio, todėl daugiau ir prakilniau už kitus kalbėjai apie Kristaus dievystę. Tu gavai meilės ugnį iš paties dieviškosios Širdies židinio, todėl nesistebime, kad buvai vienintelis, kuris neatsitraukdamas sekei kenčiantį Jėzų ir vėliau taip rašei, jog vertai esi vadinamas meilės apaštalu. Todėl mums, kurie iš dieviškojo gerumo malonės esame Kristaus tarnai ir Dievo paslapčių teikėjai, dera žvelgti į tave – sektiną pavyzdį. O tu esi labiausiai tinkamas būti mūsų ypatingu bei savu globėju pas Jėzų ir Mariją – to nuolankiai ir meldžiame. Tad padaryk, kad vertai vykdytume pašaukimą, kurį gavome, ypač kad kunigiškas pareigas eitume su reikiamu sielos ir kūno tyrumu, kad uždegti dieviškos garbės uolumo, pasiektume glaudžią vienybę su Švenčiausiąja Jėzaus Širdimi, kad Švenčiausiąją Mergelę, nuo kryžiaus mums visiems po tavęs duotą Motina, garbintume kuo uoliausiu tarnavimu, kaip esi daręs tu. Galiausiai suteik, kad po mirtingojo gyvenimo būtume priskaityti prie vyresniųjų, kuriuos regėjai apsirengusius baltais rūbais ir sėdinčius aplink nekaltojo Avinėlio sostą. Jis yra vertas priimti gyrių, pagarbą ir šlovę per amžių amžius. Amen.