Naujasis testamentas

LAIŠKAS TITUI

1Įžanga 1Paulius, Dievo tarnas ir Jėzaus Kristaus apaštalas, kad vestų Dievo išrinktuosius į tikėjimą bei teisingo maldingumo pažinimą 2su viltimi pasiekti amžinąjį gyvenimą, – kurį tiesakalbis Dievas pažadėjo prieš amžinuosius laikus, 3o atėjus nustatytam metui, apreiškė savo žodį, man patikėtą…


ANTRASIS LAIŠKAS TIMOTIEJUI

1Įžanga. Padėka 1Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas pagal gyvenimo Kristuje Jėzuje pažadą, 2mylimam sūnui Timotiejui: malonė, gailestingumas ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir mūsų Viešpaties Kristaus Jėzaus! 3Aš dėkoju Dievui, kuriam tarnauju kaip ir mano protėviai su tyra sąžine,…


PIRMASIS LAIŠKAS TIMOTIEJUI

1Apie klaidingus mokytojus 1Paulius, Dievo, mūsų Gelbėtojo, ir Kristaus Jėzaus, mūsų vilties, paliepimu Kristaus Jėzaus apaštalas, 2Timotiejui, tikram sūnui tikėjime: malonė, gailestingumas ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir mūsų Viešpaties Kristaus Jėzaus! 3Dar keliaudamas į Makedoniją, aš prašiau tave pasilikti…


ANTRASIS LAIŠKAS TESALONIKIEČIAMS

1Įžanga. Padėka ir padrąsinimas 1Paulius, Silvanas ir Timotiejus tesalonikiečių bendrijai Dieve, mūsų Tėve, ir Viešpatyje Jėzuje Kristuje. 2Malonė jums ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus! 3Mes jaučiame pareigą visuomet dėkoti, broliai, už jus Dievui, ir tai teisinga,…


PIRMASIS LAIŠKAS TESALONIKIEČIAMS

1Įžanga. Padėka ir pagyrimas 1Paulius, Silvanas ir Timotiejus tesalonikiečių bendrijai Dieve Tėve ir Viešpatyje Jėzuje Kristuje. Malonė jums ir ramybė! 2Mes visuomet dėkojame Dievui už jus visus, prisimindami jus savo maldose, 3nuolat minėdami mūsų Dievo ir Tėvo akivaizdoje jūsų tikėjimo…


LAIŠKAS KOLOSIEČIAMS

LAIŠKO ĮŽANGA 1Sveikinimai, padėka ir prašymas 1Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas, ir brolis Timotiejus, – 2šventiesiems ir ištikimiesiems broliams Kristuje, gyvenantiems Kolosuose: malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo! 3Nuolat melsdamiesi už jus, mes dėkojame Dievui, mūsų Viešpaties…


LAIŠKAS FILIPIEČIAMS

1Kreipinys, padėka ir prašymas 1Paulius ir Timotiejus, Kristaus Jėzaus tarnai, visiems šventiesiems Kristuje Jėzuje, gyvenantiems Filipuose, kartu su vyskupais ir diakonais. 2Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus. 3Aš dėkoju savo Dievui, kada tik jus…


LAIŠKAS EFEZIEČIAMS

1 1Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas, šventiesiems, gyvenantiems Efeze, ir ištikimiesiems Kristuje Jėzuje. 2Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus! IŠGANYMO PASLAPTIS IR BAŽNYČIA Dieviškasis išganymo planas 3 Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus…


LAIŠKAS GALATAMS

LAIŠKO ĮŽANGA 1Kreipimasis 1Paulius, pašauktas apaštalu ne žmonių ir ne per žmogų, bet paties Jėzaus Kristaus ir jį prikėlusio iš numirusių Dievo Tėvo, 2ir visi su manimi esantys broliai – Galatijos bendrijoms. 3Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo,…


ANTRASIS LAIŠKAS KORINTIEČIAMS

LAIŠKO ĮŽANGA 1Pasveikinimas 1Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas, ir brolis Timotiejus – Dievo bendrijai Korinte ir visiems šventiesiems, gyvenantiems visoje Achajoje. 2Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus! 3Tebūna pašlovintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus…