Viešvėnų Švč. Trejybės bažnyčia

Viešvėnuose 1758 m. pastatyta bažnyčia. 1852 m. pastatyta nauja medinė. 1902 m. sudegė klebonijos trobesiai. Jie 1903–1906 m. atstatyti, taip pat pristatytas priebažnytis, vietoj senos – nauja didesnė zakristija, pastatyta varpinė. 1924 m. įkurta parapija, bažnyčia suremontuota. Po Antrojo pasaulinio karo kunigas Jonas Kauneckas suremontavo varpinę, išdažė bažnyčią. Už tai valdžia jam uždraudė aptarnauti Viešvėnų bažnyčią ir parapiją.