Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčia

Bažnyčia pašventinta 2005 m. kovo 19 d. per Šv. Juozapo atlaidus.