Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia

Šilavote 1806 m. pastatyta medinė koplyčia. Iš Prienų atvykę kunigai joje kartais laikydavo pamaldas. Skriaudžių vikaro Antano Radušio rūpesčiu 1895 m. įkurta parapija. Jis suremontavo koplyčią, pastatė kleboniją ir ūkinius pastatus. Kunigo A. Radušio (Šilavote kunigavo 22 metus; čia ir palaidotas) pastangomis 1898–1902 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. 1907 m. įsteigtas „Žiburio“ draugijos skyrius (pirmininkas kunigas Juozas Vaičaitis), įkurta biblioteka – skaitykla. Bažnyčioje sumontuoti garsaus lietuvių meistro Jono Garalevičiaus pagaminti vargonai.