Liubavo Švč. Trejybės bažnyčia

Apie 1717 m. pastatyta koplyčia. Seniūnas Juozas Kazlauskas 1770 m. pastatė bažnyčią; įkurta parapija. 1776 m. bažnyčiai paskirta 15 valakų žemės (Prūsijos valdžia ją nusavino). Iki 1907 m. kas antrą sekmadienį pradėta giedoti ir sakyti pamokslus lietuviškai. 1907 m. įsikūrė „Žiburio“ draugijos skyrius (pirmininkas kunigas A. Eidukevičius). 1911 m. įsteigta biblioteka – skaitykla. 1912–1914 m. veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. Liubave kunigavęs Juozas Montvila 1912 m. žuvo „Titaniko“ katastrofoje.

Per Pirmąjį pasaulinį karą bažnyčia sudegė. Pamaldos laikytos buvusioje prieglaudoje. Kunigo Vinco Kudirkos rūpesčiu 1931 m. pastatyta medinė dvibokštė bažnyčia, per Antrąjį pasaulinį karą sunaikinta. Kunigo Albino Šilkinio iniciatyva prie mūrinės kapinių koplyčios 1956 m. pristatytas medinis priestatas. Jame laikomos pamaldos.