Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia

Vyskupui leidus Angelės Stukaitės-Šukienės namuose įrengtoje koplyčioje 1939 m. pradėtos laikyti pamaldos. Kunigo Jono Uoginto (1911–1988) rūpesčiu pagal inžinieriaus Pranciškaus Markūno (1873–1964) projektą 1941–1942 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. Ją 1942 m. pašventino vyskupas Kazimieras Paltarokas. 1943 m. pastatyta klebonija. Po Antrojo pasaulinio karo kunigas Antanas Gružauskas (1920–1992) suremontavo bažnyčią, išplėtė kapines.

1956–1966 m. klebonavo Eduardas Vaišnoras (1906–1982), Karagandos kalinys.