Ėriškių Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia

Pirmoji medinė koplyčia kapinėse pastatyta apie 1754 m. Per gavėnią čia atvykdavo Ramygalos kunigas. Ėriškių gyventojas Kazimieras Vaitkus 1889 m. prašė leisti kapinėse pastatyti naują koplyčią (vietoj suirusios senosios). Po pakartotinių prašymų leidimas gautas tik 1898 m. Medinė koplyčia pastatyta 1899 m. Iš Ramygalos bažnyčios gauti 2 šoniniai altoriai. Koplyčios statytojas K. Vaitkus 1903 m. jai dovanojo 20 dešimtinių žemės.

Ėriškiuose 1907–1914 m. nuolatinis kunigas buvo kanauninkas Jonas Balvočius (1842–1915), lietuvių veikėjas ir rašytojas. Jis pastatė kleboniją, 1908 m. įkūrė mokyklą. Kunigas Petras Markevičius įrengė naują didįjį altorių (jam 1924 m. Mykolas Klikūnas paaukojo pinigų), 1938 m. skarda perdengė koplyčios stogą. 1939 m. išdažytas koplyčios vidus. Ėriškiai buvo Ramygalos filija.