Nuėjusi savo gyvenimo kelią, ilsėkis amžinoje ramybėje

Nuėjusi savo gyvenimo kelią, ilsėkis amžinoje ramybėje.