Nors drasko širdį skausmas, abejonės…

Nors drasko širdį skausmas, abejonės,
Nepulk į neviltį – ji pragaištinga.