Nepareis, nesugrįž, nepabels į duris…

Nepareis, nesugrįž, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,
Tik sapne kai kada aplankys.