Mirtis – kelias į amžinybę

Mirtis – kelias į amžinybę.