ŠV. ALFONSO LIGUORIO HIMNAS NEKALTAI PRADĖTAJAI

Mano Nekaltoji Karaliene Marija, aš džiaugiuosi kartu su Tavimi, jog Dievas Tave apdovanojo tokiu dideliu tyrumu. Aš dėkoju mūsų Kūrėjui, kad jis Tave apsaugojo nuo bet kokių kaltės dėmių. Aš tvirtai tikiu šia tiesa ir esu pasirengęs, jei reikia, net gyvybę paaukoti dėl šio didingo ir nepakartojamo Tavo Nekaltojo Prasidėjimo pranašumo. Aš trokštu, jog visas pasaulis pažintų ir šlovintų Tave – puikiąją ryto aušrą, visuomet pasipuošusią dieviška šviesa, išrinktąją išganymo arką, kuri vienintelė apsaugota nuo sudužimo nuodėmėje, tobulą ir nekaltą balandę, kaip pats dieviškasis Sužadėtinis Tave pavadino, uždarytą sodą, kuriame Dievui patinka gyventi, užantspauduotą šaltinį, prie kurio piktasis priešas niekada neprieis. Aš trokštu, jog visas pasaulis Tave pažintų kaip aną baltą leliją, augančią tarp erškėčių – Adomo vaikų, kurie visi yra nuodėme susitepę ir jau gimę nesantaikoje su Dievu. Tik Tu viena spindi tyrumu ir šventumu, Tu jau gimei savo Kūrėjo širdingai mylima.

Prašau, leisk man Tave girti, kaip pats Dievas Tave giria: Tu tobulai graži ir nėra Tavyje dėmės, Tu visų švenčiausia ir gražiausia. Tu visada buvai Dievo numylėtinė. Kokia Tu graži, mano mylimiausia, mano Nekaltoji Mergele, kokia Tu nuostabi Dievo akyse! Pažvelk savo gailestingomis akimis į baisias mano vargšės sielos žaizdas. Pažiūrėk į mane, pasigailėk manęs ir išgydyk, nuostabi mano širdies Mylimoji, patrauk mano varganą širdį prie savęs! Kokių malonių Tau galėtų neduoti Dievas, kuris Tave išsirinko savo Motina ir Sužadėtine, Tave apsaugojo nuo bet kokios nuodėmės pėdsako bei išaukštino virš visų kūrinių? Nekaltoji Mergele Marija, leisk man nuolat apie Tave galvoti ir nepamiršk manęs, kol aš pamatysiu Tavąjį grožį danguje. Ten aš dar karščiau Tave šlovinsiu ir mylėsiu, o mano Motina, mano Karaliene, puikiausioji, tyriausioji, Nekaltoji Mergele Marija. Amen.