LAIŠKAS FILEMONUI


1Sveikinimai 1Paulius, Kristaus Jėzaus kalinys, ir brolis Timotiejus mūsų mylimajam bendradarbiui Filemonui, 2seseriai Apfijai, mūsų žygių draugui Archipui ir visai tavo namuose susirenkančiai bendruomenei: 3malonė jums ir ramybė nuo mūsų Tėvo Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!

Apaštalo dėkingumas 4Aš visuomet dėkoju savo Dievui, prisimindamas tave savo maldose, 5nes girdžiu apie tavo tikėjimą ir meilę Viešpačiui Jėzui ir visiems šventiesiems. 6Meldžiu, kad tavoji tikėjimo bendrystė būtų veiksminga ir išaugtų į pažinimą visokio gėrio mumyse, nukreipto į Kristų. 7Aš turėjau daug džiaugsmo ir paguodos iš tavo meilės, nes tu, brolau, atgaivinai šventųjų širdis.

Prašymas už Onesimą 8Nors tikrai galiu Kristuje tau liepti, 9bet verčiau prašau meilės vardu, toks, koks esu: aš, Paulius, senas žmogus, o šiuo metu ir Kristaus Jėzaus kalinys, 10prašau tave už savo vaiką, kurio tėvu tapau būdamas surakintas, – už Onesimą. 11Seniau jis buvo tau nenaudingas, o dabar ir tau, ir man naudingas. 12Siunčiu tau jį kaip savo širdį. 13Aš norėjau jį pasilaikyti, kad jis tavo vietoje man patarnautų, kol esu kalinamas dėl Evangelijos, 14tačiau be tavo sutikimo nenorėjau nieko daryti, kad tavo geras darbas būtų atliktas laisva valia, o ne tarytum iš prievartos.

15Galbūt jis tam ir buvo laikinai atskirtas nuo tavęs, kad galėtum jį turėti amžinai 16jau ne kaip vergą, o daugiau – kaip mylimą brolį. Jis ypač brolis man, o juo labiau tau, ir kaip žmogus, ir kaip Viešpaties tikintysis. 17Tad jeigu laikai mane bičiuliu, priimk jį kaip mane. 18O jeigu jis yra tau padaręs skriaudą ar turi skolos, – įrašyk tai į mano sąskaitą! 19Aš, Paulius, rašau savo ranka: aš apmokėsiu, – kad nepridurčiau, jog ir pats save esi man skolingas. 20Taip, brolau, aš norėčiau pasinaudoti tavimi Viešpatyje: atgaivink mano širdį Kristuje!

Laiško pabaiga 21Rašau tau pasitikėdamas tavo klusnumu ir žinodamas, jog padarysi daugiau, negu prašau. 22Tad kartu paruošk man viešnagę, nes turiu vilties, jog jūsų maldų dėka būsiu jums maloningai sugrąžintas.

23Tave sveikina Epafras, mano kalėjimo bičiulis Kristuje Jėzuje, 24mano bendradarbiai Morkus, Aristarchas, Demas, Lukas.

25Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė teesie su jūsų dvasia!