Kaip aš norėčiau, mano Dieve, kad niekados nebūčiau…

Kaip aš norėčiau, mano Dieve, kad niekados nebūčiau Tavęs įžeidęs! Bet kadangi buvau blogas ir užrūstinau Tave, aš noriu parodyti savo gailestį elgdamasis geriau, negu iki šiol. Nuo šiol aš atsižadu nuodėmės ir progų, vedančių į nuodėmę, ypač tos, kurią dėl savo silpnumo dažnai padarau. Jeigu Tu suteiksi man savo malonę, kurios aš prašau ir tikiuosi, aš stengsiuosi ištikimai vykdyti savo pareigas, ir niekas negalės man sutrukdyti Tau tarnauti. Amen.