Kaip aš atsidėkosiu Tau, mano Dieve, už visą gėrį…

Kaip aš atsidėkosiu Tau, mano Dieve, už visą gėrį, kurį esu iš Tavęs gavęs? Tu mąstei apie mane visą amžinybę, Tu pašaukei mane iš nebūties. Tu atidavei savo gyvybę, kad mane atpirktum, o dabar kasdien apdovanoji mane begalinėmis malonėmis. Viešpatie, ką gi aš galėčiau padaryti, kad atsidėkočiau už tokį gerumą? Junkitės su manimi, šventosios dvasios, garbinkime gailestingąjį Dievą, kuris nesiliauja daręs gera pačiam neverčiausiam ir nedėkingiausiam iš savo kūrinių!