Aš garbinu Tave, mano Dieve, su nuolankumu…

Aš garbinu Tave, mano Dieve, su nuolankumu, kurį man įkvepia Tavo didybė. Tikiu į Tave, nes Tu esi pati tiesa. Viliuosi Tavimi, nes Tu esi be galo geras. Myliu Tave iš visos širdies, nes Tu esi be galo vertas meilės, ir dėl Tavo meilės myliu savo artimą kaip save patį.