Amžinasis šviesos šaltini, Šventoji Dvasia…

Amžinasis šviesos šaltini, Šventoji Dvasia, išsklaidyk sutemas, kurios slepia nuo manęs nuodėmės bjaurumą ir piktumą. Padėk man pasibjaurėti nuodėme, mano Dieve, kad aš jos nekęsčiau taip pat, kaip Tu jos nekenti, ir kad aš nieko taip nebijočiau, kaip kada nors nusidėti.