ŠV. ANZELMO MALDA

Visagale Dvasia Guodėja, maloningoji nuliūdusiųjų paguoda, persmelk mano širdies vidų savo galinga jėga. Gailestingasis Svety, apšviesk savo žėrinčia šviesa visus tamsius mano sielos pakampius. Aplankęs ją, atgaivink savo rasos gausumu tai, ką ilga sausra susilpnino ar sunaikino. Numalšink mano troškulį savo meilės srove, kad nebenorėčiau ragauti niekingų pasaulio malonumų. Išmokyk mane vykdyti Tavo valią – juk Tu esi mano Dievas!

Laimingas, kuris nusipelno priimti Tave kaip svečią! Per Tave jame apsigyvena Tėvas ir Sūnus. Todėl ateik, maloningas nuvargintos sielos Guodėjau, gelbėtojau kentėjimuose. Ateik, Tu nuplauni nuodėmes ir gydai žaizdas. Ateik, palūžusiųjų stiprybe, paremk tuos, kurie griūva. Ateik, nuolankiųjų Mokytojau, Tu, kuris pažemini išdidžiuosius. Ateik, meilingasis našlaičių Tėve, maloningas našlių gynėjau. Ateik, vargšų viltie, nusilpusiųjų gaivintojau. Ateik, jūreivių žvaigžde, jūroje skęstančių prieplauka. Ateik, visų gyvųjų papuošale ir vienintelis mirštančiųjų išganyme. Amen.