Garbė Dievui Tėvui…

Garbė Dievui Tėvui,
ir Sūnui,
ir Šventajai Dvasiai.

Kaip buvo pradžioje,
dabar ir visados,
ir per amžius. Amen.