TIKĖJIMO, VILTIES, MEILĖS IR GAILESČIO AKTAI

TIKĖJIMO, VILTIES, MEILĖS IR GAILESČIO AKTAI

Tikiu, Dieve, visa, ką Tu apreiškei ir per šventąją savo Bažnyčią davei mums tikėti, nes Tu, būdamas pati Tiesa, negali suklysti nei kitų suklaidinti. Viešpatie, padidink mano tikėjimą!

Turiu viltį, Viešpatie, ir tvirtai tikiuosi, kad dėl Jėzaus Kristaus nuopelnų duosi man išganymui reikalingų malonių ir, jeigu laikysiuosi Tavo įsakymų, amžinąją garbę danguje, nes Tu pats, Viešpatie, tai pažadėjai, o ką pažadi, visuomet įvykdai. Viešpatie, sustiprink mano viltį!

Myliu Tave, Dieve, visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis, nes Tu esi be galo geras, be galo vertas meilės. Dėl Tavo meilės myliu kiekvieną žmogų ir iš širdies atleidžiu visiems savo kaltininkams. Duok man, Viešpatie, vis labiau Tave mylėti!

Gailiuosi, mano Dieve, kad ne visada buvau ištikimas Tau, kad esu nusikaltęs Tavo meilei. Atleisk man, Viešpatie! Nuoširdžiai ryžtuosi taisytis. Jėzau, stiprink mane! Amen.