Tikėjimo ir garbinimo aktas

Mano Dieve! Aš tvirtai tikiu, kad Tu tikrai esi Švenčiausiame altoriaus Sakramente! Aš garbinu Tave, čia esantį, iš pačių savo širdies gelmių ir su didžiausiu nusižeminimu teikiu pagarbą Tavo šventajam buvimui. O mano siela, kokia paguoda, kad visada turi Jėzų Kristų šalia savęs, kad gali su juo nuoširdžiai ir pasitikėdama kalbėtis! Padaryk, Viešpatie, kad pagarbinęs Tavo šventąją Didybę čia, šiame nuostabiame Sakramente, aš galėčiau ją amžinai garbinti danguje. Amen.