ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES APLANKYMAS ŠVČ. SAKRAMENTE

Jėzaus Širdie Švenčiausiame Sakramente! Tu meilingai daliniesi su mumis mums tekusį ištrėmimą, aš garbinu Tave. Jėzaus Širdie Švenčiausiame Sakramente, Tu esi tokia vieniša, tokia pažeminta, tokia apleista, pamiršta ir negerbiama. Žmonės taip Tave niekina ir nenori Tavęs pažinti. Tu myli mūsų širdis ir ieškai mūsų meilės. Tu kantriai lauki mūsų ir nori mus išklausyti. Tu trokšti, kad mes melstumės į Tave ir atsiveri mums kaip vis naujų malonių šaltinis. Esi tokia tyli, bet taip trokšti kalbėti sieloms. Tu – geriausia apsauga vidiniam gyvenimui, Tu mokai mus susivienijimo su Dievu paslapčių. Esi Širdis kiekvieno, kas miega ir vis dėlto budi. Jėzaus Širdie šventajame Sakramente, pasigailėk mūsų!

Jėzau, aukos Avinėli, noriu Tave paguosti. Vienijuosi su Tavimi, aukoju save kartu su Tavimi, nusižeminu prieš Tave. Norėčiau save pamiršti, kad galėčiau mąstyti vien apie Tave, iš meilės Tau norėčiau būti pamirštas ir niekinamas. Noriu, kad tik Tu mane suprastum ir mylėtum. Noriu tylėti ir tik Tavęs klausytis. Noriu atsisakyti savęs ir visai pasinerti į Tave. Tu vienintelis gyvenk manyje. Duok, kad tapčiau tyras, padovanočiau Tau gryną, tikrą meilę ir taip numalšinčiau Tavo troškimą mane išganyti, Tavo deginantį troškimą pašventinti mane. Nenoriu versti Tave dar ilgiau laukti – pasiimk mane, dovanoju save Tau! Tau paaukoju visus savo veiksmus, Tau perduodu savo dvasią, kad ją apšviestum, savo širdį, kad ją vestum, savo valią, kad ją sustiprintum, savo vargą, kad jį numaldytum, savo sielą ir kūną, kad juos maitintum.

Mano Jėzaus Širdie Švenčiausiajame Sakramente, Tavo Kraujas yra mano sielos gyvybė. Nebenoriu gyventi sau, tik Tu viena turi gyventi manyje. Amen.