ŠV. TOMO AKVINIEČIO MALDA STUDIJUOJANT

Nenusakomos didybės Tvėrėjau, iš savo išminties lobyno Tu sukūrei tris angelų chorus ir nuostabioje darnoje paskyrei jiems vietą virš dangaus skliauto. Tu puikiausiai suderinai Visatos dalis. Tu esi tikrasis šviesos ir išminties šaltinis, giliausias visos būties pagrindas. Apšviesk savosios šviesos spinduliu mano proto tamsumas, pašalink dvigubą tamsą, kurioje aš gimiau – nuodėmės ir nežinojimo tamsą. Tu mokai kūdikių liežuvius kalbos – pamokyk ir mano liežuvį, išliek į mano lūpas savo palaimingą malonę! Duok man aštrų protą, gerą atmintį, mokymosi būdus ir gabumus, aiškinimo tikslumą, gausią iškalbos dovaną. Pamokyk mane pradžioje, nukreipk link pažangos, padėk užbaigti iki galo. Tu esi tikrasis Dievas ir žmogus, Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.