ŠV. TOMO AKVINIEČIO MALDA PRAŠANT SKAISTUMO

Mano mylimasis Jėzau, aš gerai žinau, kad kiekviena tobula dovana, o ypač skaistumas, visiškai priklauso nuo Tavo malonės galingo veikimo ir kad be Tavęs joks kūrinys nieko negali. Todėl meldžiu Tave, savo malone nuolat gink mano sielos ir kūno skaistumą. Jei priimčiau į save kokį nors juslišką įspūdį, kuris galėtų sutepti tyrumą ir skaistumą, išvyk jį iš manęs, Tu, kuris esi aukščiausias mano sielos galių Viešpats, kad aš be dėmės širdyje daryčiau pažangą Tave mylėdamas ir Tau tarnaudamas, kad kiekvieną savo gyvenimo dieną save skaistų aukočiau ant tyrų Tavo dievystės altorių. Amen.