ŠV. PRANCIŠKAUS MALDA

Tegul ugningos ir saldžios kaip medus Tavo meilės galybė atpratina, meldžiu, Viešpatie, mano širdį nuo visko, kas yra po dangumi, kad galėčiau numirti iš meilės Tavo meilei, kuris teikeisi numirti iš meilės mano meilei.