ŠV. PIJAUS X MALDA Į ŠV. JUOZAPĄ, DARBININKŲ PAVYZDĮ

Garbingasis šventasis Juozapai, visų dirbančiųjų pavyzdy! Išmelsk man malonę dirbti atgailos dvasia, kad taip atsiteisčiau už daugybę savo nuodėmių; dirbti sąžiningai ir labiau žiūrėti savo pareigų vykdymo nei asmeninių polinkių; dirbti su dėkingumu ir džiaugsmu, laikydamas garbe savo darbu panaudoti ir ugdyti iš Dievo gautas dovanas; dirbti tvarkingai, ramiai, santūriai ir kantriai, niekada nebėgant nuo nuovargio ir sunkumų. O ypač gauk malonę, kad dirbčiau gryna dvasia ir neieškodamas savęs, visada turėdamas prieš akis mirtį ir apyskaitą, kurią turėsiu duoti dėl veltui sugaišto laiko, dėl nepanaudotų talentų, nepadarytų gerų darbų ir dėl tuščio puikavimosi pasisekimuose, kuris taip kenkia Dievo darbui.

Viskas Jėzui, viskas per Mariją, viskas pagal tavo pavyzdį, patriarche Juozapai! Tebūna tai mano šūkis gyvenime ir mirties valandą. Amen.