ŠV. MIKALOJAUS IŠ FLIUĖS MALDA

Mano Viešpatie ir mano Dieve, atimk viską iš manęs, kas man kliudo ateiti pas Tave.

Mano Viešpatie ir mano Dieve, duok man viską, kas man padėtų žengti pas Tave.

Mano Viešpatie ir mano Dieve, atplėšk mane nuo manęs paties ir visą mane paimk savo nuosavybėn.