ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS MALDA

ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS MALDA

Norėdama kiekvieną akimirką gyventi tobuloje meilėje, aš aukoju save kaip deginamąją auką Tavo gailestingajai meilei. Aš prašau Tave, padaryk mane vis tobulesnę, leisk į mano sielą tekėti be galo švelnios meilės srovei, trykštančiai iš Tavęs. Mano Dieve, padaryk mane Tavosios meilės kankine! Šis meilės skausmas tepadaro mane vertą artintis prie Tavęs ir galiausiai teatneša man mirtį. Tuomet mano siela nebetrukdoma pakils į amžiną Tavo gailestingosios meilės glėbį. Su kiekvienu mano širdies plakimu aš noriu begalybę kartų atnaujinti atsidavimą Tau, mano mylimasis, kol galiausiai pranyks šešėliai ir aš galėsiu per amžius veidu į veidą rodyti Tau savo meilę. Amen.