ŠV. KOTRYNOS SIENIETĖS MALDA UŽ POPIEŽIŲ

Aukščiausias ir didingiausias Dieve, aš nusidėjau ir nesu verta Tavęs maldauti, bet Tu gali padaryti mane mažiau nevertą. Nubausk, Viešpatie, mane už nuodėmes ir neatsižvelk į mano menkumą. Iš Tavęs gavau savo kūną, Tau jį grąžinu ir skiriu. Štai mano asmuo ir mano kraujas – smūgiuok, griauk, paversk mano kaulus į dulkes, bet suteik tai, ko aš prašau popiežiui, Tavo vienintelės Sužadėtinės vieninteliam Sužadėtiniui.

Meldžiu, kad jis visada suprastų Tavo valią, kad jis ją pamiltų ir ja sektų, kad mes nepražūtume. Duok jam, mano Dieve, naują širdį, tegul jame visada auga Tavo malonė, tegul jis niekada nepavargsta nešti Tavo šventojo Kryžiaus vėliavą ir tegul dalina netikintiems Tavo gailestingumo turtus, o taip pat ir mums, kurie naudojamės Tavo mylimo Sūnaus, Avinėlio be jokios dėmės, Kančios ir Kraujo vaisiais.

Aš nusidėjau, Viešpatie, amžinasis Dieve, pasigailėk manęs. Amen.

Apie popiežius plačiau skaitykite https://www.gas.lt/naudinga/visi%20popieziai.htm