ŠV. BERNARDO MALDA

Tu, o Viešpatie, esi mano viltis. Ką tik turiu daryti ar palikti, ką iškentėti ar ko trokšti, Tu, Viešpatie, visame kame esi mano viltis. Tik dėl Tavęs aš laukiu viso kito.

Kas nori, tegu kelia savo nuopelnus, tegul giriasi, kad pakelia dienos sunkumus ir kaitrą, tegu kalba, kad šeštadieniais dukart pasninkauja, galiausiai tegu didžiuojasi, kad nėra toks, kaip kiti žmonės. Tačiau man naudingiausia yra glaustis prie Tavęs, Tavyje, Viešpatie Dieve, sudėti savo viltį.

Tegu žmonės viliasi kitais dalykais, jei nori, tegu pasitiki pasaulietiškais sugebėjimais ir gudrumu, kilmingumu, garbe ar kitomis tuštybėmis. Aš gi, iš meilės Tau, laikau visa tai praradimu ir sąšlavomis, nes Tu, Viešpatie, esi mano viltis.

Kas nori, tegu deda viltis į nesaugius turtus, o aš nesitikiu šalia Tavęs net gyvenimui reikalingiausių daiktų, pasitikėdamas vien Tavo žodžiais, kuriais sustiprintas visko išsižadėjau: „Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa tai jums bus pridėta“.

Jei man buvo pažadėtas atlygis, turiu viltį jį gauti iš Tavo gerumo, o jei prieš mane pakils kovos, jei pasaulis priešinsis, pilnas pykčio, jei net kūnas sukiltų prieš dvasią – aš visados pasitikėsiu Tavimi. Amen.