ŠV. BENEDIKTO MALDA

Gerasis ir šventasis Tėve, teikis man dovanoti protą, kuris Tave suvoktų, jausmą, kuris Tave aprėptų.

Duok sielą, kuri Tavimi skonėtųsi, meilę, kuri Tavęs ieškotų, išmintį, kuri Tave rastų, protą, kuris Tave pažintų.

Duok krūtinę, kuri Tave mylėtų, širdį, kuri apie Tave mąstytų, darbus, kurie Tave išaukštintų, ausis, kurios Tavęs klausytųsi.

Suteik akis, kurios Tave regėtų, liežuvį, kuris Tave skelbtų, elgesį, kuris Tau patiktų, kantrybę, kuri su Tavęs lauktų, ištvermę, kuri Tavęs tikėtųsi.

Duok tobulą pabaigą, Tavo šventą akivaizdą, gerą prisikėlimą, atlygį ir amžinąjį gyvenimą. Amen.