STUDENTO PASIAUKOJIMAS MARIJAI

Tavo globoje, o geroji Motina, šaukdamasis Tavo Nekaltojo Prasidėjimo paslapties, noriu imtis visų savo studijų ir rašto darbų. Pasižadu jais užsiimti ypač tam, kad geriau pasitarnaučiau Dievo garbei ir Tavo garbinimo plėtimui. Todėl meldžiu Tave, mylimoji Motina, Išminties Soste, maloningai globok mano pastangas. O aš teisingumo dėlei pamaldžiai ir laisva valia pažadu, kad visą gėrį, kuris iš jų kils, visiškai priskirsiu Tavo užtarimui pas Dievą. Amen.