ŠEIMOS PAAUKOJIMAS NEKALTAJAI MARIJOS ŠIRDŽIAI

O Mergele Marija, šiandien mes aukojame savo namus ir visus, kurie juose gyvena, Tavo Nekaltajai Širdžiai. Tegu mūsų namai būna kaip namelis Nazarete – taikos ir paprastos laimės buveinė, tegul juose būna vykdoma Dievo valia, daromi artimo meilės darbai ir viešpatauja pasitikėjimas dieviškąja Apvaizda.

Rūpinkis visais mūsų šeimos nariais, padėk jiems visada gyventi krikščioniškai. Apsiausk juos visus savo motiniška globa ir teikis savo gerumu, Mergele Marija, kurstyti mūsų namų židinį, visam laikui pašvęstą Tavo Nekaltajai Širdžiai. Amen.