MOTINOS MALDA Į ŠV. ONĄ UŽ KLYSTKELIAIS NUĖJUSĮ VAIKĄ

Šventoji Mergelės Marijos motina Ona, tu dėl savo švenčiausiosios dukros patyrei vien didžiausią paguodą ir tyrą džiaugsmą. O, jei ir aš būčiau tokia laiminga ir galėčiau džiaugtis visais savo vaikais! Bet mane slegia rūpestis dėl vaiko N., kuris nuėjo klystkeliais. Bijau, kad jis dar giliau įklimps į nuodėmę ir pateks į pavojų pražūti amžiams. Aš trokštu padaryti viską, kad tik išgelbėčiau šį vaiką! Tegul mano žodžiai, mano maldos ir aukos nebūna veltui. Todėl pavedu šį savo nelaimingą vaiką tavo globai, šventoji Ona. Nesiliauk maldauti už mano vaiką, kuriuo taip rūpinuosi, kol jis susipras, ims nuoširdžiai atgailauti ir iš tiesų pasitaisys. Per tavo palaimintąją dukrą Mariją, geriausią iš visų vaikų, meldžiu tave, brangioji motina Ona, išgelbėk mano pasiklydusį vaiką ir neleisk jam pražūti. Amen.