MOTERS MALDA PRAŠANT VAIKŲ

Dieve, Tu įsteigei santuoką žmonių giminės išlaikymui ir mane pašaukei į santuokinį luomą. Dėl Dievo Motinos Mergelės Marijos bei jos motinos šventosios Onos nuopelnų ir užtarimo leisk man susilaukti vaikų! Atsižvelk, gailestingasis Tėve, į mano karštą troškimą ir išpildyk mano prašymą. Aš būsiu Tau dėkinga ir matysiu vaikuose Tavo neapsakomo gerumo dovaną ir auklėsiu juos Tavo tarnybai, kad aš ir mano palikuonys per visas kartas šlovintų ir garbintų Tavo šventąjį Vardą. To prašau Tave per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.