MALDA PRAŠANT DIEVO PALAIMOS NAMAMS

Viešpatie, meldžiame, aplankyk šiuos namus ir toli nugink nuo jų visas priešo klastas. Tavo šventieji angelai tegyvena juose ir tesaugo mūsų ramybę, o Tavo palaiminimas tebūna visados su mumis. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.