MALDA Į ŠV. ŠEIMĄ

Mieliausias Viešpatie Jėzau Kristau, savo nenusakomomis dorybėmis ir kasdieninio gyvenimo pavyzdžiu Tu pašventinai Šeimą, kurią šioje žemėje išsirinkai. Pažvelk maloningai ir į mūsų šeimą, kuri, suklupusi prie Tavo kojų, maldauja malonės. Prisimink, kad ši šeima priklauso Tau, nes ji ypatingu būdu pasiaukojo Tavo garbei. Maloningai ją apsaugok, gelbėk ją nuo visų pavojų, padėk jai varguose ir suteik jėgų nuolat sekti Tavo šventosios Šeimos pavyzdžiu. Suteik mums malonę žemėje Tau ištikimai tarnauti, o po to danguje Tave amžinai šlovinti ir garbinti.

Šventoji Marija, geroji Motina, mes maldaujame Tavo apsaugos, tvirtai tikėdami, jog Tavo dieviškasis Sūnus išklausys Tavo prašymą.

Taip pat ir Tu, šlovingasis patriarche, šventasis Juozapai, ateik su savo galia mums į pagalbą ir perduok mūsų maldas į Marijos rankas, kad ji įteiktų jas mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui. Amen.