JAUNUOLIO MALDA Į ŠV. ALOYZĄ GONZAGĄ

Garbingas šventasis Aloyzai, kurį Bažnyčia tinkamai pagerbė angeliško jaunuolio titulu, nes šioje žemėje gyvenai tobulai tyrą gyvenimą, šiandien ateinu pas tave su didžiausiu savo proto ir širdies atsidavimu. Tobulas pavyzdy, geras ir galingas jaunų vyrų globėjau, kaip labai man reikia tavo pagalbos! Pasaulis ir velnias siekia praryti mane. Aš gerai suvokiu, kokios karštos yra mano aistros, puikiai žinau, koks silpnas ir nepastovus mano amžius. Kas išgelbės mane, jei tu, angeliško skaistumo šventasis, jaunimo garbe, pasididžiavime ir mylintis sarge, man nepadėsi? Todėl visa savo siela kreipiuosi į tave, visa širdimi pasiduodu tavo vadovavimui. Aš nusprendžiu, pasižadu ir trokštu būti ypatingai atsidavęs tau, garbinti tave, sekdamas tavo nepaprastas dorybes, o ypač tavo angelišką tyrumą, laikytis tavo pavyzdžio ir skatinti pamaldumą į tave tarp savo draugų. Brangus šventasis Aloyzai, nuolat saugok ir gink mane, kad tavo globoje ir sekdamas tavo pavyzdžiu aš vieną dieną galėčiau prisijungti prie tavęs ir kartu regėti bei šlovinti savo Dievą danguje per amžius. Amen.