BESILAUKIANČIOS MOTINOS MALDA Į ŠV. ONĄ

Garbingoji Mergelės Marijos motina Ona, gerasis Dievas skyrė tave galinga globėja ir užtarėja vaikų besilaukiančioms motinoms. Nuolankiai meldžiu tave, palaimink mane ir mano vaikelį, kurį nešioju po širdimi, kad Dievas jį dosniai apdovanotų geromis savybėmis. Gerai suprasdama, kad jau prieš vaiko gimimą esu už jį atsakinga, aš šaukiuosi tavo pagalbos. Išmelsk man dorybingą gyvenimą, ištvermingumą maldoje ir pamaldžias mintis. Šventoji motina Ona, būk šalia manęs tą sunkią gimdymo valandą, tuomet pripildyk mane stiprios kantrybės ir pasiaukojančios meilės Dievui. Leisk mano vaikui tuoj tapti Dievo vaiku per šventąjį Krikštą ir leisk jį gerai išauklėti, kad jis būtų ištikimas šventosios Dievo Bažnyčios narys. Šventoji motina Ona, aš pasitikiu tavimi. Amen.