PRAŠANT TIKRO ATSIVERTIMO MALONĖS

Pašalink iš manęs, Viešpatie, akmens širdį, išimk sustingusią, išmesk neapipjaustytą širdį. Duok man naują, gyvą ir tyrą širdį! Tu apvalai širdis ir myli jų švarumą – pasiimk mano širdį kaip nuosavybę, gyvenk joje, palaikydamas ir pripildydamas ją, nes esi aukštesnis už didžiausias mano aukštumas ir labiau vidinis, nei mano giliausias vidus! Tu esi grožio pavyzdys ir šventumo antspaudas – paženklink mano širdį savuoju atvaizdu, įspausk į ją savo gailestingumą, mano širdies Dieve, Dieve – mano dalie per amžius. Amen.