Paskutinė šv. Brigitos malda

O Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, priimk šias maldas su ta viską pranokstančia meile, dėl kurios iškentei visas Tavo švenčiausiojo Kūno žaizdas. Pasigailėk manęs, savo tarno, bei visų nusidėjėlių, ir visiems tikintiesiems, gyviems ir mirusiems, duok gailestingumą, malonę, atleidimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.