MOKYTOJO MALDA Į ŠV. KOTRYNĄ ALEKSANDRIETĘ

Garbingoji mergele ir kankine šv. Kotryna, tu savo stebuklingu žinojimu, uoliu tikėjimu ir šlovinga kankinyste surinkai Jėzui Kristui gausų sielų derlių, mes renkamės Tave, kurios užtarimo taip dažnai meldė labiausiai mokyti žmonės, mūsų studijų ir mokytojavimo globėja. Gauk mums, savo globotiniams, kilniaširdę mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus meilę, degantį uolumą, kad siektume padaryti jį žinomą ir mylimą, nesvyruojantį prisirišimą prie katalikų tikėjimo ir prie šventosios Bažnyčios mokymo. Tegul mūsų Viešpats dėl tavo užtarimo teikiasi duoti visiems, kurie moko kitus, Šventosios Dvasios dovanų pilnatvę. Kartu su tikru žinojimu jie tegauna tikrų ir veiksmingų priemonių, tikėjimo grynumą, gyvenimo dorumą ir nuolankų nepasitikėjimą savimi. Prašyk Jėzų, tavo Sužadėtinį, pasigailėti ir visų mokinių, teapsaugo jis juos nuo netikinčių ar abejingų mokytojų, nuo iškreiptų ar klaidingų doktrinų. Tegul jis duoda jiems tiesią dvasią, širdį, pasirengusią mokytis, ir malonę daryti pažangą studijose, kaip tai atitinka jo aukščiausios išminties sprendimus. Galiausiai, šlovingoji šventoji, išmelsk iš šviesos Tėvo tokią malonės srovę jaunimo auklėjimo darbui, kad tiek mokytojai, tiek mokiniai studijuotų, mylėtų bei vykdytų jo dieviškąjį įstatymą ir galiausiai ateitų į šventąjį kalną, kuris yra Jėzus Kristus. Amen.