MOKINIO MALDA Į ŠV. TOMĄ AKVINIETĮ

Šventasis Tomai, besimokančiųjų globėjau, gauk mums iš Dievo nenugalimą tikėjimą, karštą meilę, skaistų gyvenimą, tikrą žinojimą, per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.