MARIJOS DVYLIKOS ŽVAIGŽDŽIŲ VAINIKAS

Šlovinkime Švenčiausiąją Trejybę ir dėkokime jai, kuri apreiškė mums Mergelę Mariją, apsigobusią saule, su mėnuliu po kojų ir paslaptingu dvylikos žvaigždžių vainiku ant galvos. R. Šlovinkime ir dėkokime jai per visus amžius. Amen.

Šlovinkime Dievą Tėvą ir dėkokime jam, nes jis Mariją išsirinko savo dukterimi. R. Amen.

Tėve mūsų…

1. Garbė Dievui Tėvui, kuris paskyrė ją savo dieviškojo Sūnaus Motina. R. Amen.

Sveika, Marija…

2. Garbė Dievui Tėvui, kuris Nekaltuoju Prasidėjimu apsaugojo ją nuo nuodėmės. R. Amen.

Sveika, Marija…

3. Garbė Dievui Tėvui, kuris jai gimus apdovanojo ją aukščiausiais tobulumais. R. Amen.

Sveika, Marija…

4. Garbė Dievui Tėvui, kuris davė jai globėju ir skaisčiuoju sužadėtiniu šventąjį Juozapą. R. Amen.

Sveika, Marija… Garbė Dievui Tėvui…

Šlovinkime Dievą Sūnų ir dėkokime jam, nes jis išsirinko Mariją savo Motina. R. Amen.

Tėve mūsų…

5. Garbė Dievui Sūnui, kuris jos įsčiose tapo žmogumi ir ten buvo devynis mėnesius. R. Amen.

Sveika, Marija…

6. Garbė Dievui Sūnui, kuris iš jos gimė ir buvo maitinamas jos krūtine. R. Amen.

Sveika, Marija…

7. Garbė Dievui Sūnui, kuris būdamas vaiku norėjo būti jos auginamas. R. Amen.

Sveika, Marija…

8. Garbė Dievui Sūnui, kuris apreiškė jai pasaulio išganymo paslaptį. R. Amen.

Sveika, Marija… Garbė Dievui Tėvui…

Šlovinkime Dievą Šventąją Dvasią ir dėkokime jam, nes jis Mariją išsirinko savo Sužadėtine. R. Amen.

Tėve mūsų…

9. Garbė Dievui Šventajai Dvasiai, kuris jai pirmai apreiškė savo vardą. R. Amen.

Sveika, Marija…

10. Garbė Dievui Šventajai Dvasiai, kurio veikimu ji buvo vienu metu Mergelė ir Motina. R. Amen.

Sveika, Marija…

11. Garbė Dievui Šventajai Dvasiai, kurio veikimu ji tapo gyva Švenčiausiosios Trejybės šventykla. R. Amen.

Sveika, Marija…

12. Garbė Dievui Šventajai Dvasiai, kuri išaukštino ją virš visų kūrinių ir paėmė į dangų. R. Amen.

Sveika, Marija… Garbė Dievui Tėvui…